DoP Finder

Vyhledávač prohlášení o vlastnostech (DoP Finder)

DoP Finder

Vyhledávač prohlášení o vlastnostech (DoP Finder)

Zde najdete prohlášení o vlastnostech svého dodaného výrobku.

Nařízení EU o stavebních výrobcích (Construction Products Regulation – CPR) vyžaduje od výrobců, aby všechny kabely a vedení, které jsou poprvé uvedeny na trh po datu 01.07.2017, byly odzkoušeny s ohledem na požární charakteristiky a aby byly buď přímo na výrobku, nebo na etiketě označeny.

Výrobci a osoby provádějící uvedení do distribuce jsou povinni vystavit prohlášení o vlastnostech (Declaration of Performance – DoP). To platí pro všechny výrobky, které byly poprvé uvedeny do distribuce po datu 01.07.2017.

Pamatujte si:

  • Toto pravidlo zahrnuje trvale nainstalované kabely a vedení ve stavebních objektech, a to jak v pozemním, tak v inženýrském stavitelství.
  • Výrobci a osoby provádějící uvedení do distribuce jsou povinni vystavit prohlášení o vlastnostech (Declaration of Performance – DoP). To platí pro všechny výrobky, které byly poprvé uvedeny do distribuce po datu 01.07.2017. Kabely a vedení uvedené do distribuce již před 01.07.2017 smí být na trhu i nadále k dispozici. Pro skladové zboží obchodníků, které bylo pořízeno již před rozhodným dnem, proto nové povinnosti podle BauPVO nejsou závazné a toto zboží může být firmou SKW i nadále používáno pro dodávky.
  • Výjimku představují kabely a vedení se zachováním funkčnosti, ale také standardní kabely a vedení, u kterých není předepsáno nařízení BauPVO.

Chcete-li vyvolat požadované prohlášení o vlastnostech v našem vyhledávači DoP Finder, zadejte do níže uvedeného příslušného pole číslo DoP svého výrobku, které najdete na dodacím listu nebo na etiketě bubnu a palety.

Důležité je, abyste převzali číslo, které se může skládat z číslic, písmen, speciálních znaků a mezer, přesně tak, jak je uvedeno na dodacím listu nebo na etiketě bubnu a palety.

Budete-li mít při přiřazení kabelů a vedení ke třídám dotazy, pomohou vám ochotně naši pracovníci. Pro přiřazení potřebujeme příslušné dodací doklady a etiketu bubnu nebo příslušný vzor provedení kabelové smyčky a cívky.

Kontaktujte nás

Telefon: +43 1 701700 | E-mail: office@skw.at